PROGRAMMA

voorjaar 2024hartcoherentie, hét antwoord op stress?

extra lezing! let op max 20 deelnemers!


Maarten van de Wiel

(praktijk 2thepoint)


 

 

donderdag 25 april 2024

19.00u - 21.00u 

50€

let op:

lezing gaat door in Turnhout, papenbruggestraat 6


Dat autisme vaak hand in hand lijkt te gaan met stress is geen nieuw gegeven. Ook ouders van kinderen met autisme worden vaak geconfronteerd met stress. Toch is het vaak zoeken naar manieren om een antwoord te kunnen geven op deze stress. De laatste tijd horen we veel over hartcoherentie. Recentelijk is er onderzoek verricht naar de rol van hartcoherentie bij autisme.

De bevindingen lijken veelbelovend en suggereren dat training in hartcoherentie aangewezen is bij chronische stress.

Maarten van de Wiel is gecertificeerd hartcoherentiecoach en neemt je mee in het verhaal van hartcoherentie. Hij staat stil hoe hartcoherentie ingezet kan worden als antwoord op stress en richt zich hierbij zowel naar beroepskrachten, ouders van neurodiverse kinderen EN personen met autisme zodat ze meteen aan de slag kunnen. 


Sociale-Emotionele Ontwikkeling

WAT MAG/KAN IK VERWACHTEN VAN MIJN KIND?


ELINE CLEAYS

(ETIKETJES EN AFGESTEMD OPVOEDEN)


dinsdag 14 mei 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


We bevinden ons in een tijdperk waar afgestemd opvoeden centraal staat. Samen groeien vanuit verbinding en de opvoeding aanpassen op de ontwikkelingsnoden en behoeften van het kind.

Maar wat als de ontwikkeling net dat tikkeltje anders lijkt te lopen? Kan je dan de verwachtingen enkel afstemmen op de kalenderleeftijd van het kind?

De sociaal-emotionele ontwikkeling kan hierbij helpen. Als we inzicht krijgen op het jonger, vertraagd en soms fluctuerend functioneren binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met autisme, helpt ons dat om meer in verbinding te blijven. We hebben meer zicht op wat een kind kan en wat een kind aankan want ... dat zijn echt wel twee verschillende zaken.

In deze bijzonder boeiende vorming neemt Eline Claeys, praktijkgericht orthopedagoog, gekend van "etiketjes en afgestemd opvoeden", je mee in de wereld van de sociaal-emotionele ontwikkeling aan de hand van het metafoor van de draad (door Gerrit Vignero).

Een behapbare en concrete methodiek om aan de slag te gaan met de sociaal-emotionele ontwikkeling.


verslaving bij jongeren met autisme


CHRISTIAAN HEELEN

(AUTICONNECT)


dinsdag 4 juni 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


Jongeren gaan tijdens hun puberteit door een identiteitsontwikkeling, wat natuurlijk ook geldt voor jongeren met autisme. Bepaalde factoren vergroten het risico op verslaving bij deze groep, dat zowel roesmiddelen zoals drugs en alcohol als gedragsverslavingen zoals gamen en gokken kan omvatten. Het is belangrijk om te begrijpen dat er altijd een reden is waarom jongeren met autisme dit gedrag vertonen, en dit kan verschillen van hun leeftijdsgenoten vanwege hun unieke denkstijl.

Het bepalen wanneer experimenteel gebruik problematisch wordt en wanneer bepaalde gedragingen dienen voor basisrust, is een uitdaging voor ouders, vooral omdat de rol van de leeftijdsgenoten steeds belangrijker wordt. Het is vaak moeilijk om zelf deze inschatting te maken. Daarom is het essentieel om te weten hoe hiermee om te gaan en wanneer professionele hulpverlening moet worden ingeschakeld.

Tijdens deze vorming verkennen we verschillende vormen van roesmiddelen en leggen we de link met de identiteitsontwikkeling van opgroeiende jongeren met autisme.

Christiaan heeft ruim tien jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, met nadruk op verslavingszorg, en heeft zich de laatste jaren toegespitst op autisme. Als oprichter van Auti-Connect verzamelt en traint hij deskundige hulpverleners op het gebied van autisme om de hulpverleningstekorten voor mensen met autisme en bijkomende psychische problemen aan te pakken. Hij heeft tevens een privépraktijk in Hasselt en werkt op basis van de 3e en 4e generatie contextuele gedragstherapie.

PROGRAMMA

najaar 2024 - voorjaar 2025


AUTISME IN HAPKLARE TAAL


Maarten van de Wiel

(praktijk 2thepoint)


donderdag 19 september 2024

19.00u - 21.00u 

50€

let op:

lezing gaat door in praktijk 2thepoint: papenbruggestraat 6, Turnhout


Autisme overstijgt de beperkte beelden die films zoals 'Rain Man' of 'Ben X' ons hebben getoond. Het is een complex spectrum, waarbij elk individu uniek is. Misschien is het zelfs beter om te praten over neurodiversiteit, waar autisme slechts een deel van uitmaakt. Maar wat is autisme eigenlijk? En hoe leg je als ouder, leerkracht, ... het begrijpelijk uit aan anderen zodoende zij het ook begrijpen? Kortom, hoe geef je nu taal aan zo'n abstract begrip?

Maarten van de Wiel nodigt je, op zijn geheel eigen manier, uit voor een lezing waarin hij je meeneemt op een reis doorheen een scala aan metaforen. Hierdoor krijg je niet alleen een beter begrip van het autismespectrum, maar blijft deze informatie ook bij je hangen. Maarten tracht je kijk op autisme te veranderen en hoopt zo om het ongrijpbare tastbaar te maken.

Maarten van de Wiel, gegradueerde in de orthopedagogiek, is de drijvende kracht achter 2thepoint waar hij vormingen organiseert en geeft rondom autisme. Ondertussen startte hij ook groepspraktijk 2thepoint op waar hij zich richt op begeleidingen rondom autisme.  Maarten werkt ruim 10 jaar als freelancer en combineert dit met zijn job als leerlingbegeleider binnen het type9 onderwijs. Gedurende de jaren specialiseerde hij zich steeds meer in thema's zoals stress, puberteit, rouw & verlies, hartcoherentie, enzovoort. Daarnaast is Maarten ook werkzaam voor autismevriendelijkonderwijs.be waar hij op regelmatige basis lezingen geeft. 


PARTNERS IN AUTISME

ONLINE


SIEN DE POORTERE

(www.siendepoortere.be)


ONLINE!

dinsdag 1 oktober 2024

19.00u - 21.00u 

45€

 


Het aanvankelijke gevoel van een nieuwe relatie is veelbelovend. De verliefde vlinders nemen de bovenhand en er is zeer veel motivatie om deze relatie te doen slagen. Gaandeweg zal elk koppel enkele uitdagingen tegenkomen, maar wanneer een of beide partners autisme hebben, kunnen de perspectieven, behoeften en verwachtingen van de ander moeilijk te doorgronden zijn. Communicatie verloopt vaak moeizaam. 

In deze vorming worden jullie uitgerust met de kennis en strategieën om elkaar beter te begrijpen en sterker te staan in jullie relatie. Sien Depoortere staat stil bij thema's zoals het voorkomen van miscommunicatie, het begrijpen en respecteren van elkaars behoeften, seksualiteit, zintuiglijke verwerkingsmoeilijkheden en huishoudelijke taken. 

Gedurende deze online vorming zullen de kwaliteiten van beide partners worden erkend én zullen strategieën en tips aangereikt worden die vaak helpend zijn in het bevorderen van neurotypische relaties. Op die manier kan je er zelf mee aan de slag gaan. 

Sien Depoortere is psycholoog en seksuoloog en werkt in haar praktijk vooral met jongeren en volwassenen met autisme. In haar webinars put ze inspiratie uit wetenschappelijke literatuur, aangevuld door verhalen uit haar praktijk en eigen leven met een neurodiverse partner. 


EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN AANPAKKEN & BEGRIJPEN


VICKI TOPS

(De Kronkel, Lille)


woensdag 23 oktober 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€

 


Executieve functies zijn denkprocessen die ons in staat stellen om doelgericht te handelen en om ons sociaal aangepast te gedragen. Deze bestuursfuncties zijn dus cruciaal bij het plannen en organiseren van dagelijkse acties en het  doelgericht oplossen van problemen.

Kinderen en volwassenen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden in het ontwikkelen van sommige executieve functies. Deze functies hebben invloed op je gedrag, handelen en leren. Ze beïnvloeden dus je hele doen en laten. Wanneer de executieve functies moeizamer ontwikkelen is er meer kans op gedrags- en leerproblemen.

Tijdens deze vorming krijg je een inkijk in wat executieve functies concreet zijn en welke tips en tricks we als ouder, leerkracht, begeleider, … kunnen inzetten om de ontwikkeling van deze bestuursfuncties te stimuleren.

Vicki Tops werkte als logopedist 25 jaar in het buitengewoon onderwijs, hoofdzakelijk met leerlingen met autisme. Momenteel is zij coördinator van een leersteuncentrum waar zij een team aanstuurt van leerkrachten en paramedici die leerlingen begeleiden met specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden in het regulier onderwijs. Samen met haar broer, Wim Tops, startte zij de Kronkel, een multidisciplinaire therapiepraktijk waar zij binnen het diagnostisch team de psycho-educatie opneemt rond autisme en ADHD.

 


OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING

opgelet: max.30 deelnemers!


KOBE VANROY

sterkmakers in autisme, Gent autismevriendelijkonderwijs.be


vrijdag 22 november 2024

9.30u - 16.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

140€ (incl.broodjesmaaltijd)


Wie wil inzetten op een autismevriendelijke begeleiding, focust niet zozeer op probleemgedragingen van mensen, maar zoekt naar oorzaken en oplossingen voor moeilijkheden ‘onder water’: in het autistisch denken. Dat is niet altijd eenvoudig. Oorzaken van problemen kunnen erg divers zijn en liggen niet altijd meteen voor de hand. Oplossingen blijven dan uit of hebben niet het gehoopte effect. Het resultaat is dan een wederzijdse frustratie en een spiraal van problemen.

In deze opleiding krijg je een alternatief. Aan de hand van een helder kader van het oplossingsgericht werken (flow chart Brugs model) veranderen we de focus van problemen naar antwoorden. Waarom is oplossingsgericht werken zo zinvol voor wie werkt met mensen met autisme? Hoe pak je dat dan aan in gesprekken?

Tijdens deze introductie in het oplossingsgericht werken overlopen we welke hulp echt helpend is, op welk moment en voor welke persoon. Je oefent in oplossingsgerichte gesprekstechnieken die je meteen in begeleiding kan toepassen. Deze opleiding is gericht naar begeleiders van kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en volwassenen met autisme met een normale begaafdheid, voor wie oplossingsgerichte gesprekstechnieken nog nieuw zijn.

In 2021 nam Kobe Vanroy een beslissende stap door zich aan te sluiten bij de Vlaamse Dienst Autisme, een vooraanstaande organisatie die nu bekend staat als de 'sterkmakers in autisme'. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het initiëren van laagdrempelige projecten en opleidingen die gericht zijn op het bevorderen van inclusie voor mensen met autisme. Als drijvende kracht achter 'autismevriendelijkeonderwijs.be' streeft Kobe naar het ontwikkelen van onderwijsomgevingen die inclusief zijn voor alle leerlingen.

Met een specialisatie in autistisch denken, onderwijs, motivatie, oplossingsgericht werken en sociale cognitie, heeft Kobe een reputatie opgebouwd als een deskundige spreker. Zijn levendige presentatiestijl en diepgaande kennis maken hem een veelgevraagde spreker op nationale en internationale congressen. Hij heeft al meerdere malen bijgedragen aan toonaangevende evenementen in Vlaanderen, Nederland, Engeland, Schotland, Zweden en verder.

 


PROPRIOCEPTIE & REGULEREN


STEFANIE ROBER

(auti-connect, mudico Kuringen)

 


woensdag 11 december 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


Ben je geïnteresseerd in het begrijpen van autisme en hoe proprioceptie kan helpen bij het reguleren van emoties? Dan is deze lezing iets voor jou! Ontdek hoe sensorische verwerking en emotionele regulatie hand in hand gaan en leer praktische strategieën om individuen met autisme te ondersteunen.

Heeft jouw kind wel eens woedebuien, weet het geen blijf met zichzelf, of worstelt het met het begrijpen van zijn of haar emoties? Dan biedt deze lezing waardevolle inzichten en tools rond proprioceptie om te helpen.

Stefanie Rober startte als ergotherapeut binnen de psychiatrie, waar ze verschillende groepen doorkruist heeft. Van ouderen - opnamedienst tot een afdeling met middelenmisbruik bij volwassenen. Maar het moment dat ze bij kinderen en jongeren begon te werken, werd het duidelijk dat autisme haar intrigeerde en besloot ze om zich hier in te verdiepen door talloze (banaba)opleidingen en cursussen. In de jaren daarna werkte ze als  referentiemedewerker autisme binnen een afdeling voor jongvolwassenen met (een vermoeden van) autisme. Daar ondersteunde ze het team inhoudelijk, deed ze individuele begeleiding en gaf ze het beleid rond vroeg signaleren zowel inhoudelijk als praktisch vorm. Haar deskundigheid als opleider scherpte ze verder aan bij het samenwerkingsverband Autisme Centraal, tot 2022. Sindsdien zet Stefanie haar ervaring in bij verschillende leidinggevende en uitvoerende functies.


STIMULEREN VAN SOCIAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ JONGE KINDEREN

ONLINE


Leen Honings

(ENSO Brasschaat, Movemus Kalmthout,)

 

ONLINE

 

woensdag 5 februari 2024

19.00u - 21.00u 

45€


Ouders/begeleiders van jonge kinderen met autisme stellen zich vaak de vraag hoe ze het kind het beste kunnen ondersteunen op sociaal-communicatieve ontwikkelingsdomeinen zoals sociale betrokkenheid, communicatie en spel. Gelukkig hebben we hier een antwoord op. Want naast behandeling, begeleiding, therapie etc kunnen ook ouders heel concreet zelf aan de slag dankzij ImPACT-training. De ImPACT-training staat voor "Improving Parents As Communication Teachers" (Ouders Verbeteren Als Communicatieleraren). Het is een evidence-based programma dat specifiek is ontwikkeld voor ouders van jonge kinderen met autisme. Het doel van ImPACT-training is om ouders concrete vaardigheden en strategieën aan te leren waarmee ze de communicatie- en sociale vaardigheden van hun kinderen kunnen verbeteren.

Leen Honings neemt je graag mee langs de verschillende technieken en oefeningen aan de hand van voorbeelden en videomateriaal. Deze vorming is gericht op ouders-begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot zes jaar.

Leen Honings is psychotherapeut met meer dan twintig jaar ervaring in neurodivergentie. In haar vorige werk bij een thuisbegeleidingsdienst was ze naast vroegbegeleider en psychotherapeut ook gecertificeerde ImPACT-trainer en werkte ze samen met UGent.


MOEILIJKE OF MOEDIGE ETERS?!

OVER SELECTIEVE ETERS EN ARFID


AN GERS

(De Smaakprikkel Geel, Eetexpert)

 

 


dinsdag 4 maart 2025

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


"Wat een moeilijke eter seg!" Jammer genoeg horen we deze uitspraak nog te vaak als het gaat over kinderen (met autisme) die selectief zijn. Maar is het dan echt zo? Zijn het moeilijke eters of zijn het net moedige eters?

De neofobe fase is een normale fase in de ontwikkeling van kinderen waarbij er tijdelijk een afkeer is voor nieuwe voedingsmiddelen. Deze fase bevindt zich rond de leeftijd van 20 maanden. Kinderen die voedsel sterk blijven beperken of hierin een sterke afkeer/voorkeur blijven aangeven, noemen we selectieve eters. Als dit echter consequenties heeft voor de lichamelijke of psychosociale gezondheid, kan er sprake zijn van ARFID. Tijdens deze vorming krijg je een antwoord op vragen als 'Wat is ARFID en welke factoren spelen een rol?', 'Hoe ga je als ouder best om met je kind dat selectief eet?', 'Wanneer ga je best op zoek naar professionele hulp en waar kan je terecht?', ...

 

Als diëtiste en auticoach heeft An Gers zich volledig toegelegd op de begeleiding van eetproblemen bij autisme en selectieve eters / ARFID binnen haar praktijk De Smaakprikkel. Daarnaast is ze coördinator van het postgraduaat geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en geeft ze les binnen de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde bij Thomas More Turnhout.

Sinds september 2023 werkt ze daarnaast 1 dag per week voor Eetexpert waar ze mag meewerken aan het ontwikkelen van materialen voor ouders en hulpververleners die werken rond eetproblemen bij autisme en ARFID. Op die manier hoopt ze een grotere groep mensen te kunnen ondersteunen.


MEISJES & AUTISME

DE VERBORGEN REALITEIT


VEERLE VANTORRE

(MC DE STROOM, KAPPELEN)

 

 

ONLINE!

 

donderdag 3 april 2025

19.00u - 21.00u 

45€


Autisme lijkt vaker voor de komen bij jongens dan bij meisjes maar ... niets is minder waar! Meisjes met autisme ervaren de wereld vaak op een unieke manier die kan verschillen van die van jongens. Hierdoor kunnen ze zowel opvallen als niet opvallen. Het uiten van autisme bij meisjes vertoont vaak andere kenmerken dan bij jongens, wat kan leiden tot een late diagnose of zelfs verkeerde diagnoses.

Veerle Vantorre heeft zich de voorbije jaren verdiept in dit bijzonder interessante thema en deelt graag haar inzichten tijdens een boeiende lezing over autisme en meisjes. Wat hebben deze meisjes nodig? Hoe kunnen we hen optimaal ondersteunen? En hoe kunnen we hen de erkenning geven die ze verdienen? Dit zijn enkele uitdagende vragen die Veerle tijdens deze online lezing zal proberen te beantwoorden. Sluit je aan en ontdek hoe we meisjes met autisme beter kunnen begrijpen en ondersteunen

Veerle Vantorre studeerde af als logopediste. Na haar eerste werkervaring met mensen met spraak- en gehoorstoornissen, maakte ze kennis met autisme. Het onderwerp liet haar niet meer los. 20 jaar later kan ze terugkijken op heel wat ervaring zowel met kinderen als volwassenen met autisme. Ze werkte in scholen, in Centra voor Ambulante Revalidatie, in een kinder- en jeugd psychiatrie, steeds met mensen met autisme. Veerle sprak op congressen en gaf tal van opleidingen over autisme in Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België. Ook werkte ze mee als schrijfster of redactrice aan enkele publicaties waaronder ‘Lifehacks voor meisjes met autisme’ en ‘Lifehacks voor vrouwen met autisme’.