PROGRAMMA

najaar 2024 -voorjaar 2025KLEINE TORNADO, GROTE WOEDE

OVER EMOTIONELE UITBARSTINGEN BIJ KINDEREN/JONGEREN MET AUTISME

let op max 20 deelnemers!


Maarten van de Wiel

(praktijk 2thepoint)

 

donderdag 8 mei 2025

OF

donderdag15 mei 2025

 

 

PAPENBRUGGESTRTAAT 6, 2300 TUNHOUT

19.00u - 21.00u 

50€


Als een moeder eens tegen me zei: 'Het lijkt wel een kleine tornado die plotseling uit het niets opduikt', moest ik erkennen hoe treffend die beschrijving is voor de combinatie van autisme en boosheid. Maar komt die 'tornado' echt uit het niets? Als het gaat om boosheid en agressie, is preventief handelen van vitaal belang. Hoe goed we ook ons best doen om situaties te voorkomen, er blijft altijd een kans op escalatie en confrontatie met intense woede-uitbarstingen of 'meltdowns'. Op dat moment is het cruciaal om te weten hoe te handelen, en nog belangrijker, wat we absoluut moeten vermijden.

Bij deze lezing richt Maarten van de Wiel zich vooral naar ouders en staat hij stil bij het preventieve aspect van het boosheid. Door preventief te werken kunnen we vaak al veel situaties voorkomen die tot boosheid zouden kunnen leiden. Maar zelfs met de beste preventieve maatregelen kunnen er nog steeds momenten zijn waarop een situatie escaleert. Daarom zal hij ook ingaan op effectieve strategieën om te reageren tijdens een woede-uitbarsting of meltdown. We zullen bespreken hoe je zelf als ouder de rust kan bewaren, je kind kan ondersteunen en een veilige omgeving kunt bieden.

Maarten van de Wiel, gegradueerde in de orthopedagogiek, is de drijvende kracht achter 2thepoint waar hij vormingen organiseert en geeft rondom autisme. Ondertussen startte hij ook groepspraktijk 2thepoint op waar hij zich richt op begeleidingen rondom autisme.  Maarten werkt ruim 10 jaar als freelancer en combineert dit met zijn job als leerlingbegeleider binnen het type9 onderwijs. Gedurende de jaren specialiseerde hij zich steeds meer in thema's zoals stress, puberteit, rouw & verlies, hartcoherentie, enzovoort. Daarnaast is Maarten ook werkzaam voor autismevriendelijkonderwijs.be waar hij op regelmatige basis lezingen geeft. 

 


PARTNERS IN AUTISME

ONLINE


SIEN DE POORTERE

(www.siendepoortere.be)


dinsdag 1 oktober 2024

19.00u - 21.00u 

 

45€


Het aanvankelijke gevoel van een nieuwe relatie is veelbelovend. De verliefde vlinders nemen de bovenhand en er is zeer veel motivatie om deze relatie te doen slagen. Gaandeweg zal elk koppel enkele uitdagingen tegenkomen, maar wanneer een of beide partners autisme hebben, kunnen de perspectieven, behoeften en verwachtingen van de ander moeilijk te doorgronden zijn. Communicatie verloopt vaak moeizaam. 

In deze vorming worden jullie uitgerust met de kennis en strategieën om elkaar beter te begrijpen en sterker te staan in jullie relatie. Sien Depoortere staat stil bij thema's zoals het voorkomen van miscommunicatie, het begrijpen en respecteren van elkaars behoeften, seksualiteit, zintuiglijke verwerkingsmoeilijkheden en huishoudelijke taken. 

Gedurende deze online vorming zullen de kwaliteiten van beide partners worden erkend én zullen strategieën en tips aangereikt worden die vaak helpend zijn in het bevorderen van neurotypische relaties. Op die manier kan je er zelf mee aan de slag gaan. 

Sien Depoortere is psycholoog en seksuoloog en werkt in haar praktijk vooral met jongeren en volwassenen met autisme. In haar webinars put ze inspiratie uit wetenschappelijke literatuur, aangevuld door verhalen uit haar praktijk en eigen leven met een neurodiverse partner. 


EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN AANPAKKEN & BEGRIJPEN


VICKI TOPS

(De Kronkel, Lille)


woensdag 23 oktober 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


Executieve functies zijn denkprocessen die ons in staat stellen om doelgericht te handelen en om ons sociaal aangepast te gedragen. Deze bestuursfuncties zijn dus cruciaal bij het plannen en organiseren van dagelijkse acties en het  doelgericht oplossen van problemen.

Kinderen en volwassenen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden in het ontwikkelen van sommige executieve functies. Deze functies hebben invloed op je gedrag, handelen en leren. Ze beïnvloeden dus je hele doen en laten. Wanneer de executieve functies moeizamer ontwikkelen is er meer kans op gedrags- en leerproblemen.

Tijdens deze vorming krijg je een inkijk in wat executieve functies concreet zijn en welke tips en tricks we als ouder, leerkracht, begeleider, … kunnen inzetten om de ontwikkeling van deze bestuursfuncties te stimuleren.

Vicki Tops werkte als logopedist 25 jaar in het buitengewoon onderwijs, hoofdzakelijk met leerlingen met autisme. Momenteel is zij coördinator van een leersteuncentrum waar zij een team aanstuurt van leerkrachten en paramedici die leerlingen begeleiden met specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden in het regulier onderwijs. Samen met haar broer, Wim Tops, startte zij de Kronkel, een multidisciplinaire therapiepraktijk waar zij binnen het diagnostisch team de psycho-educatie opneemt rond autisme en ADHD.


OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING

opgelet: max.30 deelnemers!


KOBE VANROY

sterkmakers in autisme, Gent autismevriendelijkonderwijs.be


vrijdag 22 november 2024

9.30u - 16.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

140€ (incl.broodjesmaaltijd)


Wie wil inzetten op een autismevriendelijke begeleiding, focust niet zozeer op probleemgedragingen van mensen, maar zoekt naar oorzaken en oplossingen voor moeilijkheden ‘onder water’: in het autistisch denken. Dat is niet altijd eenvoudig. Oorzaken van problemen kunnen erg divers zijn en liggen niet altijd meteen voor de hand. Oplossingen blijven dan uit of hebben niet het gehoopte effect. Het resultaat is dan een wederzijdse frustratie en een spiraal van problemen.

In deze opleiding krijg je een alternatief. Aan de hand van een helder kader van het oplossingsgericht werken (flow chart Brugs model) veranderen we de focus van problemen naar antwoorden. Waarom is oplossingsgericht werken zo zinvol voor wie werkt met mensen met autisme? Hoe pak je dat dan aan in gesprekken?

Tijdens deze introductie in het oplossingsgericht werken overlopen we welke hulp echt helpend is, op welk moment en voor welke persoon. Je oefent in oplossingsgerichte gesprekstechnieken die je meteen in begeleiding kan toepassen. Deze opleiding is gericht naar begeleiders van kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en volwassenen met autisme met een normale begaafdheid, voor wie oplossingsgerichte gesprekstechnieken nog nieuw zijn.

In 2021 nam Kobe Vanroy een beslissende stap door zich aan te sluiten bij de Vlaamse Dienst Autisme, een vooraanstaande organisatie die nu bekend staat als de 'sterkmakers in autisme'. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het initiëren van laagdrempelige projecten en opleidingen die gericht zijn op het bevorderen van inclusie voor mensen met autisme. Als drijvende kracht achter 'autismevriendelijkeonderwijs.be' streeft Kobe naar het ontwikkelen van onderwijsomgevingen die inclusief zijn voor alle leerlingen.

Met een specialisatie in autistisch denken, onderwijs, motivatie, oplossingsgericht werken en sociale cognitie, heeft Kobe een reputatie opgebouwd als een deskundige spreker. Zijn levendige presentatiestijl en diepgaande kennis maken hem een veelgevraagde spreker op nationale en internationale congressen. Hij heeft al meerdere malen bijgedragen aan toonaangevende evenementen in Vlaanderen, Nederland, Engeland, Schotland, Zweden en verder.

 


PROPRIOCEPTIE & REGULEREN


STEFANIE ROBER

(auti-connect, mudico Kuringen)

 


woensdag 11 december 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


Ben je geïnteresseerd in het begrijpen van autisme en hoe proprioceptie kan helpen bij het reguleren van emoties? Dan is deze lezing iets voor jou! Ontdek hoe sensorische verwerking en emotionele regulatie hand in hand gaan en leer praktische strategieën om individuen met autisme te ondersteunen.

Heeft jouw kind wel eens woedebuien, weet het geen blijf met zichzelf, of worstelt het met het begrijpen van zijn of haar emoties? Dan biedt deze lezing waardevolle inzichten en tools rond proprioceptie om te helpen.

Stefanie Rober startte als ergotherapeut binnen de psychiatrie, waar ze verschillende groepen doorkruist heeft. Van ouderen - opnamedienst tot een afdeling met middelenmisbruik bij volwassenen. Maar het moment dat ze bij kinderen en jongeren begon te werken, werd het duidelijk dat autisme haar intrigeerde en besloot ze om zich hier in te verdiepen door talloze (banaba)opleidingen en cursussen. In de jaren daarna werkte ze als  referentiemedewerker autisme binnen een afdeling voor jongvolwassenen met (een vermoeden van) autisme. Daar ondersteunde ze het team inhoudelijk, deed ze individuele begeleiding en gaf ze het beleid rond vroeg signaleren zowel inhoudelijk als praktisch vorm. Haar deskundigheid als opleider scherpte ze verder aan bij het samenwerkingsverband Autisme Centraal, tot 2022. Sindsdien zet Stefanie haar ervaring in bij verschillende leidinggevende en uitvoerende functies.


STIMULEREN VAN SOCIAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ JONGE KINDEREN

ONLINE


BEGRIJPEN EN IN KAART BRENGEN VAN DE SOCIALE EMOTIONELE ONTWIKKELING


Leen Willems

(PRAKTIJK 2THEPOINT, TURNHOUT)

 

 

 

 

dinsdag 10 juni 2025

18.30u - 21.00u

praktijk 2thepoint, Turnhout

80€

 

Leen Willems, een klinisch orthopedagoog met 12 jaar ervaring in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende psychiatrische diagnoses, zal tijdens de vormingsavond 'Emotionele Ontwikkeling: Van Inschaling tot Ondersteuning' een beknopte uitleg geven over de 5 fasen van emotionele ontwikkeling volgens het model van Anton Dõsen. Deze uitleg zal zich ook richten op het belang van dit model binnen het bredere kader van cliëntbegeleidingen.

Tijdens de presentatie zal er aandacht worden besteed aan de verschillende manieren waarop emotionele ontwikkeling kan worden ingeschaald aan de hand van diverse vragenlijsten. Verder zullen de belangrijkste kenmerken van elke fase van emotionele ontwikkeling worden toegelicht, samen met hoe deze kunnen worden herkend en geïnterpreteerd in de praktijk.

Daarnaast zal Leen Willems ingaan op de vertaling van de emotionele ontwikkelingsfases naar passende ondersteuningsmethoden. Dit omvat het begrip van hoe iemand tot een bepaalde fase komt en hoe begeleiders deze kennis kunnen gebruiken om effectieve en gepaste ondersteuning te bieden aan individuen op verschillende niveaus van emotionele ontwikkeling.