PROGRAMMA

najaar 2024 -voorjaar 2025AUTISME IN HAPKLARE TAAL

let op max 20 deelnemers!


Maarten van de Wiel

(praktijk 2thepoint)


donderdag 19 september 2024

19.00u - 21.00u 

50€

let op:

lezing gaat door in praktijk 2thepoint: papenbruggestraat 6, Turnhout


Autisme overstijgt de beperkte beelden die films zoals 'Rain Man' of 'Ben X' ons hebben getoond. Het is een complex spectrum, waarbij elk individu uniek is. Misschien is het zelfs beter om te praten over neurodiversiteit, waar autisme slechts een deel van uitmaakt. Maar wat is autisme eigenlijk? En hoe leg je als ouder, leerkracht, ... het begrijpelijk uit aan anderen zodoende zij het ook begrijpen? Kortom, hoe geef je nu taal aan zo'n abstract begrip?

Maarten van de Wiel nodigt je, op zijn geheel eigen manier, uit voor een lezing waarin hij je meeneemt op een reis doorheen een scala aan metaforen. Hierdoor krijg je niet alleen een beter begrip van het autismespectrum, maar blijft deze informatie ook bij je hangen. Maarten tracht je kijk op autisme te veranderen en hoopt zo om het ongrijpbare tastbaar te maken.

Maarten van de Wiel, gegradueerde in de orthopedagogiek, is de drijvende kracht achter 2thepoint waar hij vormingen organiseert en geeft rondom autisme. Ondertussen startte hij ook groepspraktijk 2thepoint op waar hij zich richt op begeleidingen rondom autisme.  Maarten werkt ruim 10 jaar als freelancer en combineert dit met zijn job als leerlingbegeleider binnen het type9 onderwijs. Gedurende de jaren specialiseerde hij zich steeds meer in thema's zoals stress, puberteit, rouw & verlies, hartcoherentie, enzovoort. Daarnaast is Maarten ook werkzaam voor autismevriendelijkonderwijs.be waar hij op regelmatige basis lezingen geeft. 

 


PARTNERS IN AUTISME

ONLINE


SIEN DE POORTERE

(www.siendepoortere.be)


dinsdag 1 oktober 2024

19.00u - 21.00u 

 

45€


Het aanvankelijke gevoel van een nieuwe relatie is veelbelovend. De verliefde vlinders nemen de bovenhand en er is zeer veel motivatie om deze relatie te doen slagen. Gaandeweg zal elk koppel enkele uitdagingen tegenkomen, maar wanneer een of beide partners autisme hebben, kunnen de perspectieven, behoeften en verwachtingen van de ander moeilijk te doorgronden zijn. Communicatie verloopt vaak moeizaam. 

In deze vorming worden jullie uitgerust met de kennis en strategieën om elkaar beter te begrijpen en sterker te staan in jullie relatie. Sien Depoortere staat stil bij thema's zoals het voorkomen van miscommunicatie, het begrijpen en respecteren van elkaars behoeften, seksualiteit, zintuiglijke verwerkingsmoeilijkheden en huishoudelijke taken. 

Gedurende deze online vorming zullen de kwaliteiten van beide partners worden erkend én zullen strategieën en tips aangereikt worden die vaak helpend zijn in het bevorderen van neurotypische relaties. Op die manier kan je er zelf mee aan de slag gaan. 

Sien Depoortere is psycholoog en seksuoloog en werkt in haar praktijk vooral met jongeren en volwassenen met autisme. In haar webinars put ze inspiratie uit wetenschappelijke literatuur, aangevuld door verhalen uit haar praktijk en eigen leven met een neurodiverse partner. 


EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN AANPAKKEN & BEGRIJPEN


VICKI TOPS

(De Kronkel, Lille)


woensdag 23 oktober 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


Executieve functies zijn denkprocessen die ons in staat stellen om doelgericht te handelen en om ons sociaal aangepast te gedragen. Deze bestuursfuncties zijn dus cruciaal bij het plannen en organiseren van dagelijkse acties en het  doelgericht oplossen van problemen.

Kinderen en volwassenen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden in het ontwikkelen van sommige executieve functies. Deze functies hebben invloed op je gedrag, handelen en leren. Ze beïnvloeden dus je hele doen en laten. Wanneer de executieve functies moeizamer ontwikkelen is er meer kans op gedrags- en leerproblemen.

Tijdens deze vorming krijg je een inkijk in wat executieve functies concreet zijn en welke tips en tricks we als ouder, leerkracht, begeleider, … kunnen inzetten om de ontwikkeling van deze bestuursfuncties te stimuleren.

Vicki Tops werkte als logopedist 25 jaar in het buitengewoon onderwijs, hoofdzakelijk met leerlingen met autisme. Momenteel is zij coördinator van een leersteuncentrum waar zij een team aanstuurt van leerkrachten en paramedici die leerlingen begeleiden met specifieke onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden in het regulier onderwijs. Samen met haar broer, Wim Tops, startte zij de Kronkel, een multidisciplinaire therapiepraktijk waar zij binnen het diagnostisch team de psycho-educatie opneemt rond autisme en ADHD.


OPLOSSINGSGERICHTE GESPREKSVOERING

opgelet: max.30 deelnemers!


KOBE VANROY

sterkmakers in autisme, Gent autismevriendelijkonderwijs.be


vrijdag 22 november 2024

9.30u - 16.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

140€ (incl.broodjesmaaltijd)


Wie wil inzetten op een autismevriendelijke begeleiding, focust niet zozeer op probleemgedragingen van mensen, maar zoekt naar oorzaken en oplossingen voor moeilijkheden ‘onder water’: in het autistisch denken. Dat is niet altijd eenvoudig. Oorzaken van problemen kunnen erg divers zijn en liggen niet altijd meteen voor de hand. Oplossingen blijven dan uit of hebben niet het gehoopte effect. Het resultaat is dan een wederzijdse frustratie en een spiraal van problemen.

In deze opleiding krijg je een alternatief. Aan de hand van een helder kader van het oplossingsgericht werken (flow chart Brugs model) veranderen we de focus van problemen naar antwoorden. Waarom is oplossingsgericht werken zo zinvol voor wie werkt met mensen met autisme? Hoe pak je dat dan aan in gesprekken?

Tijdens deze introductie in het oplossingsgericht werken overlopen we welke hulp echt helpend is, op welk moment en voor welke persoon. Je oefent in oplossingsgerichte gesprekstechnieken die je meteen in begeleiding kan toepassen. Deze opleiding is gericht naar begeleiders van kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en volwassenen met autisme met een normale begaafdheid, voor wie oplossingsgerichte gesprekstechnieken nog nieuw zijn.

In 2021 nam Kobe Vanroy een beslissende stap door zich aan te sluiten bij de Vlaamse Dienst Autisme, een vooraanstaande organisatie die nu bekend staat als de 'sterkmakers in autisme'. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het initiëren van laagdrempelige projecten en opleidingen die gericht zijn op het bevorderen van inclusie voor mensen met autisme. Als drijvende kracht achter 'autismevriendelijkeonderwijs.be' streeft Kobe naar het ontwikkelen van onderwijsomgevingen die inclusief zijn voor alle leerlingen.

Met een specialisatie in autistisch denken, onderwijs, motivatie, oplossingsgericht werken en sociale cognitie, heeft Kobe een reputatie opgebouwd als een deskundige spreker. Zijn levendige presentatiestijl en diepgaande kennis maken hem een veelgevraagde spreker op nationale en internationale congressen. Hij heeft al meerdere malen bijgedragen aan toonaangevende evenementen in Vlaanderen, Nederland, Engeland, Schotland, Zweden en verder.

 


PROPRIOCEPTIE & REGULEREN


STEFANIE ROBER

(auti-connect, mudico Kuringen)

 


woensdag 11 december 2024

19.00u - 21.00u 

CC De Djoelen Oud-Turnhout

50€


Ben je geïnteresseerd in het begrijpen van autisme en hoe proprioceptie kan helpen bij het reguleren van emoties? Dan is deze lezing iets voor jou! Ontdek hoe sensorische verwerking en emotionele regulatie hand in hand gaan en leer praktische strategieën om individuen met autisme te ondersteunen.

Heeft jouw kind wel eens woedebuien, weet het geen blijf met zichzelf, of worstelt het met het begrijpen van zijn of haar emoties? Dan biedt deze lezing waardevolle inzichten en tools rond proprioceptie om te helpen.

Stefanie Rober startte als ergotherapeut binnen de psychiatrie, waar ze verschillende groepen doorkruist heeft. Van ouderen - opnamedienst tot een afdeling met middelenmisbruik bij volwassenen. Maar het moment dat ze bij kinderen en jongeren begon te werken, werd het duidelijk dat autisme haar intrigeerde en besloot ze om zich hier in te verdiepen door talloze (banaba)opleidingen en cursussen. In de jaren daarna werkte ze als  referentiemedewerker autisme binnen een afdeling voor jongvolwassenen met (een vermoeden van) autisme. Daar ondersteunde ze het team inhoudelijk, deed ze individuele begeleiding en gaf ze het beleid rond vroeg signaleren zowel inhoudelijk als praktisch vorm. Haar deskundigheid als opleider scherpte ze verder aan bij het samenwerkingsverband Autisme Centraal, tot 2022. Sindsdien zet Stefanie haar ervaring in bij verschillende leidinggevende en uitvoerende functies.


STIMULEREN VAN SOCIAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ JONGE KINDEREN

ONLINE

STIMULEREN VAN SOCIAAL COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ JONGE KINDEREN

ONLINE


Leen Honings

(ENSO Brasschaat, )

 


 

woensdag 5 februari 2024

19.00u - 21.00u 

45€

Ouders/begeleiders van jonge kinderen met autisme stellen zich vaak de vraag hoe ze het kind het beste kunnen ondersteunen op sociaal-communicatieve ontwikkelingsdomeinen zoals sociale betrokkenheid, communicatie en spel. Gelukkig hebben we hier een antwoord op. Want naast behandeling, begeleiding, therapie etc kunnen ook ouders heel concreet zelf aan de slag dankzij ImPACT-training. De ImPACT-training staat voor "Improving Parents As Communication Teachers" (Ouders Verbeteren Als Communicatieleraren). Het is een evidence-based programma dat specifiek is ontwikkeld voor ouders van jonge kinderen met autisme. Het doel van ImPACT is om ouders concrete vaardigheden en strategieën aan te leren waarmee ze de communicatie- en sociale vaardigheden van hun kinderen kunnen verbeteren.

Leen Honings neemt je graag mee langs de verschillende technieken en oefeningen aan de hand van voorbeelden en videomateriaal. Deze vorming is gericht op werken met kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot zes jaar.

Leen Honings is psychotherapeut met meer dan twintig jaar ervaring in neurodivergentie. In haar vorige werk bij een thuisbegeleidingsdienst was ze naast vroegbegeleider en psychotherapeut ook gecertificeerde ImPACT-trainer en werkte ze samen met UGent.

Autisme lijkt vaker voor de komen bij jongens dan bij meisjes maar ... niets is minder waar! Meisjes met autisme ervaren de wereld vaak op een unieke manier die kan verschillen van die van jongens. Hierdoor kunnen ze zowel opvallen als niet opvallen. Het uiten van autisme bij meisjes vertoont vaak andere kenmerken dan bij jongens, wat kan leiden tot een late diagnose of zelfs verkeerde diagnoses.

Veerle Vantorre heeft zich de voorbije jaren verdiept in dit bijzonder interessante thema en deelt graag haar inzichten tijdens een boeiende lezing over autisme en meisjes.

Wat hebben deze meisjes nodig? Hoe kunnen we hen optimaal ondersteunen? En hoe kunnen we hen de erkenning geven die ze verdienen? Dit zijn enkele uitdagende vragen die Veerle tijdens dit online webinar zal proberen te beantwoorden. Sluit je aan en ontdek hoe we meisjes met autisme beter kunnen begrijpen en ondersteunen