EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN BEGRIJPEN & AANPAKKEN (Vicki Tops)

€ 50,00

Executieve functies zijn denkprocessen die ons staat stellen om doelgericht te handelen en om ons sociaal aangepast te gedragen. Deze bestuursfuncties zijn dus cruciaal bij het plannen en organiseren van dagelijkse acties en het  doelgericht oplossen van problemen.

Kinderen en volwassenen met autisme ondervinden vaak moeilijkheden in het ontwikkelen van sommige executieve functies. Deze functies hebben invloed op je gedrag, handelen en leren. Ze beïnvloeden dus je hele doen en laten. Wanneer de executieve functies moeizamer ontwikkelen is er meer kans op gedrags- en leerproblemen.

Tijdens deze vorming krijg je een inkijk in wat executieve functies concreet zijn en welke tips en tricks we als ouder, leerkracht, begeleider, … kunnen inzetten om de ontwikkeling van deze bestuursfuncties te stimuleren.